menu
Stichting Jyoti

De stichting heeft ten doel het bieden van huisvesting en onderwijs aan dakloze en andere kansarme kinderen in Nepal en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van fondsen.

Jyoti heeft een basisschool gebouwd in Tarkegyang, Helambu. Deze school is verwoest tijdens de aardbevingen van 2015.

De school wordt thans opnieuw opgebouwd. Voorts zijn en worden er talloze kinderen in Helambu gesponsord met schoolgeld, kleding en huisvesting.

De uitvoering van de projecten in Nepal wordt verzorgt door Stichting Nepal. U kunt het werk van Stichting Jyoti steunen via BANKREKENINGNUMMER Of via Stichting Nepal ABNAMRO NL26 ABNA 0469 7667 27 onder vermelding van Jyoti